Itsepuolustuksen tärkeys

Itsepuolustus on nimensä mukaisesti kykyä puolustaa itseään. Itsepuolustuslajit ovat yleensä kevennettyjä versioita kamppailulajeista

Itsepuolustusta harjoittavia lajeja on monia, mutta suurin osa tekniikoista polveutuu itämaisista aseettomista taistelulajeista. Näihin luetaan erilaiset kamppailulajit kuten jujutsu, karate ja judo. Erillisenä voidaan pitää itsepuolustukseen keskittyviä kursseja, jotka ovat olleet erityisesti naisten keskuudessa hyvin suosittuja. Itsepuolustuskursseilla käydään laajasti läpi puolustautumista. Tähän liittyviä asioita pohditaan jo ihan elintottumuksista lähtien. Päivittäin maailmalla tapahtuu tilanteita, joissa itsepuolustus taidoilla olisi ollut käyttöä. Olisikin hyvä, jos jokainen ihminen perehtyisi edes perustason puolustautumis- keinoihin, sillä vaikkei koskaan joutuisi uhkaavaan tilanteeseen on huomattavasti turvallisempi olo silloin kun tietää olevansa valmiuksissa puolustautumaan.

Itsepuolustuksen peruselementtejä

Hyvän fyysisen kunnon omaaminen on ihmisen luonnollinen keino puolustautua sairauksilta ja onnettomuuksilta. Päihteettömyys tai esimerkkisi alkoholin kohtuu käytössä pysyminen ovat tärkeimpiä itsepuolustuksen osa-alueista, sillä suureen osaan uhkatilanteista kuten ryöstöistä, raiskauksista tai pahoinpitelyistä liittyy päihteet. Perustoiminnoista kuten ruokavaliosta sekä unenriittävyydestä ja stressin hallinnasta huolehtiminen ovat myös helpoimpia itsensä puolustuskeinoja, sillä nämä asiat vaikuttavat merkittävästi ihmisen tarkkaavaisuuteen ja reaktiokykyyn.  Itsepuolustus kursseilla käydään läpi myös tavanomaisia uhkatilanteita sekä niistä selviytymistä.  Lisäksi pohditaan erilaisten tunnetilojen tarkkailua, tunnistamista ja hallitsemista. Erilaisista otteista irrottautuminen on osa fyysiseen itsepuolustukseen liittyvistä asioita. Itsepuolustautumisen harjoittelu on sekä naisille että miehille erittäin suotavaa. Viime aikoina ollaankin pohdittu itsepuolustus taitojen opettamista esimerkiksi koululiikunnassa. Toistaiseksi vain satunnaiset koulut ovat ottaneet itsepuolustustaitojen opettamisen osaksi lukujärjestystään, mutta palaute taitojen opettamisesta on ollut kiitollista. Itsepuolustuskurssin järjestämiseen liittynee ajatuksia väkivaltaisuudesta tai harjoitteiden väärinkäytöstä. Voisi kuitenkin luulla, että jokainen vanhempi toivoisi lapselleen jonkinlaisia puolustautumis- taitoja vaaratilanteiden varalle.

Itsepuolustuksen perusotteita

Jokainen voi harjoitella tietyt perusasiat, vaikka kotoa käsin erilaisten videoiden avulla tai tutustumalla aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, kuten Jarmo Östermanin naisille suunnattuun opukseen nimeltä Vahva ja Valpas. Itsepuolustuksen perusliikkeissä opetellaan esimerkiksi, kuinka päästä irti kuristuotteesta sekä takaa että edestäpäin otetussa otteessa, miten irrottautua, jos joku pitää sinua tiukasti kädestä tai molemmista käsistä. Kuinka irrottautua, jos sinut sidotaan halausotteella. Näissä liikkeissä tarkoituksena on tilanteesta irrottautuminen, ei hyökkääjän vahingoittaminen. Liikkeissä tarvitaan koko kehon hallintaa ja oikean tekniikan hallitsemista.

Itsepuolustus ja lainsäädäntö

Itsepuolustuksen lainsäädäntö on usein herättänyt epävarmuutta, sillä laki perustuu pitkälti soveltamiseen ja tilannearvioon. Itsepuolustus katsotaan aiheelliseksi ja hyväksytyksi, kun ihminen joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Välineiden ja liiallisen voimankäytön raja itsepuolustuksen ja hyökkäykseen välillä voi olla häilyvä. Jokainen voi kuvitella tilanteen, jossa hyökkääjä käy päälle, voi olla hankalaa ymmärtää missä kohtaa itsepuolustus muuttuu hyökkäämiseksi, sillä joskus pienikin isku voi aiheuttaa vakavia tai pysyviä vammoja. Lisäksi hyökkäyskohteeksi joutumis- tilanteet vaativat usein nopeita ratkaisuja ja jo pelkästään itsesuojeluvaisto aiheuttaa tietynlaisen selviytymis- reaktion. Lainsäädännössä otetaan huomioon tilanteen yllättävyys, pakottavuus tai jos tilanteessa ei olisi ollut muuta selviytymis- keinoa. Yleisesti kaikkia toisen ihmisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä ei saa hallussa pitää yleisillä paikoilla, ilman erillistä lupaa. Esimerkiksi jopa pippurisuihkeen kantaminen vaatii poliisilta saadun luvan, vaikkei sumute käytettäessä aiheutakaan pysyvää haittaa. Luvan voi saada henkilö, joka on todistetusti joutunut vaaratilanteen tai uhkailun kohteeksi, lisäksi järjestyksen valvonnan henkilöt saavat yleensä kantaa pippurisumutetta. On myös hyvä muistaa, että henkilö, joka harrastaa itsepuolustus ja taistelulajeja on yleensä kykenevämpi suojautumaan ja puolustamaan itseään ilman toisen henkilön vakavaa vahingoittamista ja näillä asioilla on merkitystä tilannearvioissa ja lakien soveltamisessa. Lainsäädäntöön liittyviä asioita pohditaan myös itsepuolustuskursseilla.

Itsepuolustus ja lainsäädäntö