Joka tuotannon tärkein koulutus

Kaikissa Suomessa järjestettävissä ja pakollisissa turvallisuuskoulutuksissa pyritään yhteen ja ainoaan tavoitteeseen: välttyä tapaturmilta. Keinoja on monenlaisia ja turvallisuussääntöjä on kehittynyt vuosien varrella useita satoja, mutta vanha sanonta ”tekevälle sattuu” pätee tänäkin päivänä. On ehdottoman tärkeää tietää, mitä tehdä, kun vahinko on jo sattunut ja ihmisten henkiä on vaarassa.

Hätäensiapu

Hätäensiapu on sitä apua, jota tapaturmaan joutunut tarvitsee heti ja ennen lääkärin saapumista paikalle. Kun tilanne on jo päällä, ei ole mitään järkeä lähteä heti etsimään syyllisiä tai muistelemaan, mitä turvallisuussääntöjä ja -asetuksia on jäänyt noudattamatta, vaan täytyy ryhtyä oikeisiin toimiin. Välillä ihmisen henki on sekunneista kiinni, ja näitä sekunteja täytyy hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti toisen elämää pelastaessa.Kaikista muista turvallisuuskoulutuksista poiketen, hätäensiapu on voimassa vain kolme vuotta. Koulutuksia järjestää Suomen Punainen Risti, ja kolmen vuoden aikana ei yleensä kerry kokemusta hengen pelastamisesta – ei ainakaan paljon, joten ainakin tässä koulutuksessa lyhyt kertausväli on tarpeen. Pyritään kuitenkin aina siihen, ettei koulutuksen antamia tietoja tulla koskaan käyttämään, mutta kuten aiemmin jo sanottu: tekevälle sattuu.Hätäensiapukurssi maksaa alle sata euroa ja kestää joko neljä tai kahdeksan tuntia, tosin kahdeksan tunnin setti tulee hieman kalliimmaksi. Toisaalta näistä kursseista on hyötyä erityisesti yksityiselämässä, jossa perusturvallisuus jää usein unohtumaan esimerkiksi metsäretkellä tai venereissulla, joten mitä monipuolisempi koulutus, sitä turvallisempi olo. Kurssin sisältöön kuuluu hätäensiavun peruskäsitteitä ja ihmisen kehon toimintaan liittyvää asiaa sekä aina tapaturmien ehkäisyn periaatteita ja toimintaa tilanteissa, kun kaikki on jo sattunut. Yllättävää, mutta hyvin moni lähtee sanomaan, että esimerkiksi kolarin sattuessa täytyy heti ensimmäisenä antaa hätäensiapua vahingossa loukkaantuneille, mutta todellisuudessa se ei olekaan näin: ensin turvataan muiden elämät rajaamalla onnettomuusalue ja vältytään näin sattunutta suuremmilta vahingoilta, ja vasta sen jälkeen mennään antamaan uhreille apua. Paljon parempi on tietysti kulkeminen kahden tai useamman hengen porukassa, sillä kahdestaan pystyy tekemään enemmän hätätoimenpiteitä ja ajattelemaan turvallisuutta sekä tilanteen kokonaisuutta paremmin.Käytännön asioita hätäensiapukurssilla riittää. Siinä käydään läpi hätäensiavun perusteita ja tehdään harjoituksia, joissa käytetään nukkeja ja muita kurssin järjestäjän harjoitusvälineitä. Useimmiten kouluttajat ovat kokeneita ensiavun antajia, joilla on kokemusta tilanteesta kuin tilanteesta, joten heihin voi luottaa ja muistaa enemmän ne asiat, mitä he sanovat kuin ne, mitä esityksessä näytetään. Kurssin opiskelijat pääsevät perille siitä, mitä on tajuttomalle annettava ensiapu ja peruselvytys sekä siitä, miten toimitaan erikoisemmissa tilanteissa. Ilman kyseistä kurssia on vaikea sanoa, mitä lähdetään tekemään kun loukkaantuneelta löytyy vierasesine hengitysteistä tai hänen verenvuotonsa ei tahdo loppua – ja jälkimmäiseksi mainittu on nimittäin rakennustyömaiden ja tuotantotapaturmien suosikki, kun turvallisuussääntöjä on laiminlyöty tarpeeksi monta ja hyvin säännöllisesti. Näinhän se turvallisuudessa aina menee: se antaa periksi kerran ja suo anteeksi toisen, mutta jossain vaiheessa todennäköisyysluvut alkavat toimia ja silloin sattuu.

Ensiapu Ja Sitä Edeltävät Tapahtumat

Kun hätäensiapupätevyys koskee juuri sattuneita vahinkoja, ensiapua voidaan jatkaa vielä sen jälkeenkin, kunnes lääkäri saapuu paikalle. Siihen on olemassa jo vähän kalliimpia koulutuksia nimeltään EA1 ja EA2, jotka ovat myös voimassa kolme vuotta ja joissa perehdytään turvallisuuden laiminlyöjien uhrien pelastamiseen jo tarkemmin ja syvemmin: siinä käsitellään haavoja, sairauskohtauksia, myrkytyksiä, palovammoja ja panostetaan erityisesti käytännön harjoituksiin, joiden kautta opitaan pelastamaan elämiä ja sitä kautta miettimään myös omaa turvallisuuskäyttäytymistä eli sitä, olemmeko tavallisessa elämässämme tarpeeksi fiksuja tehdessämme joitakin tyhmempiä päätöksiä ja unohtaessamme turvallisuuden karut tilastot?

Ensiapu Ja Sitä Edeltävät Tapahtumat