Kotivakuutus on aina järkevä sijoitus

Kodin ja omaisuuden turvaamisessa ensimmäinen askel on kotivakuutuksen ottaminen. Usein kotivakuutus on myös vaatimuksena vuokrasopimuksessa. Kotivakuutusta ottaessa kilpailuttaminen kuitenkin kannattaa sillä, vakuutusten kattavuuksissa ja hinnoissa on yllättävän suuria eroja. Myös vakuutuksen sanamuotoihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä pienillä eroilla voi olla suuri vaikutus korvauspäätökseen.

Ennen vakuutusneuvotteluja kannattaa tehdä itselleen selväksi, mitä kaikkea haluaa vakuuttaa ja kuinka laajan vakuutuksen haluaa. Omavastuun osalta on hyvä miettiä jonkinlainen kompromissi siitä, mitä haluaa maksaa kuukausittain vakuutuksesta ja toisaalta kuinka paljon mahdollinen vahinko vaikuttaisi omaan talouteen. Neuvottelut kannattaa usein aloittaa omasta vakuutusyhtiöstä, sillä useimmat yritykset tarjoavat reiluja keskittämisalennuksia. Alennuksia tarjotaan myös järjestöjen jäsenille sekä opiskelijoille. Vakuutusten vertailuun on tarjolla erilaisia laskureita, mutta niissä on kyse vasta arviosta. Vasta tarjouspyynnöstä selviää yksityiskohtaisesti vakuutuksen tiedot, kattavuus ja maksut.

Hintaa määrittävät asumismuoto ja korvattavat asiat

Kotivakuutuksesta kannattaa pyytää tarjous ainakin muutamalta eri yhtiöltä. Kiinnitä tarjouksissa erityisesti huomiota siihen, mitä on rajattu ulos ja mikä omaisuus katsotaan kuuluvaksi kiinteistöön ja mikä irtaimistoon. Lue läpi myös kyseisen yhtiön suojeluohjeet, sillä ne kertovat miten yritys vaatii vakuutuksenkohdetta hoidettavan, jotta vahingon sattuessa se korvataan. Korvausmääriin vaikuttavat omaisuuden laatu ja ikä. Vakuutusyhtiöillä on käytössään ns. ikäpoistotaulukko, josta näkyy miten esimerkiksi kodinkoneiden ja atk-laitteiden arvon aleneminen etenee. Myös näissä perusteissa on paljon vaihtelua yhtiöiden välillä.

Vakuutuksen hintaan ja laajuuteen vaikuttaa merkittävästi asumismuoto. Kerrostaloasunnossa vakuutuksen piiriin kuuluu lähinnä irtaimisto, mutta omakotitalon kohdalla irtaimiston lisäksi täytyy vakuuttaa tontilla olevat rakennukset. Talon pihapiirissä sijaitsevat vajat, leikkimökki ja puutarha kuuluvat yleensä kotivakuutuksen piiriin, mutta esimerkiksi luonnonvarainen metsätontilla sijaitseva puusto vaatii yleensä erillisen vakuutuksen. Sama koskee vaikkapa rannalla sijaitsevaa laituria.

Tarkista huolella vakuutuksen kattavuus

Vakuutuksen hinta on melko suoraan verrannollinen vakuutuksen kattavuuteen. Vakuutusmaksu voi pienentää esimerkiksi omavastuuta nostamalla. Laajat vakuutukset ovat kalliimpia, mutta toisaalta vakuutus kattaa tällöin kaikki äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vahingot, mikäli ehdoissa ei ole linjattu toisin. Vakuutusta ottaessa täytyy siis aluksi päättää, haluaako vahingon sattuessa korvauksen vai suurista vahingoista vai myös esimerkiksi kodinkoneen tai puhelimen hajoamisesta. Asuntoa vakuutettaessa täytyy myös tutustua siihen, miten eri tavoin eri irtaimistoa korvataan. Vaatteiden korvausperusteet ovat esimerkiksi varsin erilaiset kuin elektroniikan.

Perusirtaimistoon katsotaan kuuluvan kaikki kotoa löytyvät vähemmän arvokkaat esineet. Tarkista siis vakuutustarjouksesta, mikä on enimmäiskorvaus. Usein arvokkaammat taide-esineet, kokoelmat ja korut täytyy vakuuttaa erikseen. Vakuutuksen hintaa saa helposti alaspäin paitsi omavastuuta korottamalla, myös oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen poistamalla. Tämä saattaa kuitenkin olla väärä paikka säästää. Oikeusturva- ja vastuuvakuutus kuuluu oletuksena kotivakuutukseen ja tälle on syynsä. Vahingon sattuessa kulut voivat nousta pilviin ja joissain tilanteissa esimerkiksi oikeudenkäyntikuluilta tai vahingonkorvauksilta ei voi välttyä.

Kotivakuutus tuo turvaa ihan kaikille

Useimmiten kotivakuutus otetaan vuokranantajan vaatimuksesta tai omaa kotia varten. Kannattaako kotivakuutusta ottaa, jos asuu vuokralla mutta vuokranantaja ei vakuutusta erikseen vaadi? Monessa tapauksessa kyllä. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finessä ratkotaan jatkuvasti ongelmatilanteita, joissa erityisesti vastuuvakuutus olisi tullut tarpeeseen, mutta kotivakuutus on jätetty ottamatta, kun irtaimistoa ei ole pidetty riittävän arvokkaana. Huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja voi kuitenkin joutua korvaamaan taloyhtiölle tai naapureille jopa kymmeniä tuhansia euroja, mikäli vakuutusta ei ole ottanut.

Pähkinänkuoressa vielä kysymykset vakuutusneuvotteluihin:

  • oikeusturva- ja vastuuvakuutus
  • mikä kuuluu irtaimistoon
  • laitteiden ikäpoistotaulukko
  • mahdollinen keskittämis- tai järjestöalennus
  • omavastuun suuruus
  • kuinka pitkäksi aikaa vakuutukseen sitoudutaan