Kuopiossa harjoitellaan omin käsin

Harjoitusaluekierros on hyvä aloittaa yleisen turvallisuuden alueelta, sillä siellä palautetaan mieleen tärkeimmät turvallisuuden perusasiat ja -säännöt.

Se alkaa sellaisestakin pienestä asiasta kuten liukkauden hallinta, jota harvemmin tulee ajatelleeksi jonkun kohteen turvallisuutta suunnitellessa. Harjoituskohteessa perehdytään liukkauden hallinnan keinoihin sekä liikkumisen turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja analysoidaan tapaturmia, joita pyritään aina ennaltaehkäisemään. Toinen yleisen turvallisuuden harjoituskohde kuuluu henkilönsuojaimille eli kypäröille, suojajalkineille ja -vaatteille, kuulo- ja näkösuojaimille sekä muille tavaroille kuten putoamissuojaimille, turvalukituksille ja tietty harjoituskohteen osa myös kemikaalien turvalliselle säilyttämiselle.

Teollisuuden Haasteita

Teollisuus on rakentamisen jälkeen toinen selkeä tapaturmien suosikkiala. Tehtailla ja laivanrakennuksessa tapahtuu vaikka mitä oudompia turvallisuussääntöjen rikkomisia ja ikäviä tapaturmia, joita on välillä jopa vaikea kuvitella. Yksi harjoituskohteista kertookin merkittävästä teollisuuden riskikohteesta eli suljetuista tiloista ja niissä työskentelystä. Pisteessä keskitytään kaivoihin ja säiliöihin harjoittelemalla asioita Kuopion Energia Oy:n, Kuopion Vesi Oy:n ja Yara Suomi Oy:n toteuttamissa harjoituskohteissa. Kohteesta löytyy aidoksi rakennettu kaukolämpökaivo, vesikaivo, elementtikaivo ja säiliö, joiden kautta opitaan suljetun tilan tunnistaminen ja suljettujen tilojen tuomat vaarat sekä turvallinen työskentely tällaisissa kohteissa.

Teollisuuden Haasteita

Työntekijöiden opastuksen lisäksi harjoituspisteet on laadittu siten, että myös työnjohto saa koulutuksesta jotain irti: paikan päällä voidaan oppia turvallisen työn suunnittelu ja muut työtä johtaville henkilöille kuuluvat turvallisuuteen liittyvät tehtävät. Säiliön kohdalla on turvallisen työtavan lisäksi lavastettu huono työskentelyesimerkki, jonka kautta havaitaan tyhmemmät mahdolliset virheet. Teollisen turvallisuuden osana käsitellään myös työskentelyä kemikaalikohteissa ja kemikaalien kanssa näyttäen kävijöille hyvät turvallisuuskäytännöt työkohteiden eristämisessä ja merkinnässä sekä panostaen työsuunnittelun merkitykseen.

Vastuut Sähkö- Ja Energia-Aloilla

Tänä päivänä Työturvallisuuden harjoitusalueelta löytyy vain yksi sähkö- ja energia-alojen turvallisuuteen liittyvä harjoituskohde. Sen ovat toteuttaneet Fingrid Oyj, Voimatel Oy, Kuopion Sähköverkko Oy ja HeadPower Oy eli alan merkittävimmät vaikuttajat Suomessa yhden kaupunkiyrityksen kanssa. Harjoituskohteessa käsitellään sähköturvallisuutta yleisellä tasolla, työskentelyä ilmalinjojen läheisyydessä sekä kaapeleiden huomiointia kaivannoissa. Sähkö- ja energia-alan turvallisuuteen tosin tullaan panostamaan vielä jossain vaiheessa Työturvallisuuden harjoitusaluetta kehittäessä, sillä tämän päivän pistetarjonta kaipaa laajennusta.Tosiasiassa sähköön ja energiaan liittyy valtava määrä turvallisuusriskejä sekä niiden välttämiskeinoja. Sähkömiehillä pitää olla koulutuksen lisäksi erilaisia pätevyyksiä, omia erikoisempia työkalujaan ja jokainen tavanomaista vaarallisempi, etenkin jännitteen kanssa tapahtuva työ vaatii erikoislupia – niin kuin tulityöt rakentamisessa. Sähköasentajia pitää puolestaan johtaa eli työnjohdonkin pitää olla pätevää työhönsä, mitä varten on luotu koulutuksia nimeltään Sähköpätevyys 1, 2 ja 3, joista jälkimmäisin oikeuttaa henkilöä johtamaan enintään 1000 voltin sähkölaitteiden korjaustöitä. Sähköön voimakkaasti liittyvä ala on teleala, josta löytyy myös paljon mielenkiintoisia turvallisuushaasteita vaikka kovista jännitteistä kyse ei enää olekaan. Se, että kommunikaatiokaapeleiden vetäminen sekä telelaitteiden asennukset liittyvät aina rakennuksen tai alueen sähköjärjestelmään, vaatii asentajilta ainakin maalaisjärkeä ja sähköturvallisuuden perusymmärtämistä. Energia-ala on Suomessa miltei turvallisinta tapaturmatilastoistaan päätellen.

Vastuut Sähkö- Ja Energia-Aloilla

Energiayritykset ovat nuorten suosimia työnantajia ja alan edelläkävijät panostavat paljon sekä tavanomaiseen työturvallisuuteen että työntekijöiden hyvinvointiin ja hyvään työympäristöön, ja alan haasteet vain auttavat toimijoita keksimään turvallisuutta parantavia keinoja. Kun kyse on erittäin korkeista jännitteistä ja niiden kanssa työskentelystä, kuumaa vettä täynnä olevien kaukolämpöputkien huolloista ja korjauksista sekä tuulivoima-asennuksista usean kymmenen metrin korkeudessa, työntekijät ymmärtävät olevansa jo oikean sekä vakavan turvallisuusriskin edessä, joten energia-alan edustajien vastuu on yleisesti ottaen paljon korkeampi kuin muilla aloilla. Työturvallisuuden harjoitusalueella sitä voisi vain korostaa jälleen niin, että alan työntekijät kokisivat enemmän ammattiylpeyttä työturvallisuuden sääntöjen noudattamisestaan ja muiden alojen edustajat muistaisivat, että on mahdollista tehdä tapaturmattomia vuosia niinkin haastavalla alalla kuten energiasektori