Kuopiossa harjoitellaan omin käsin

Kun Rudus keskittyy Espoossa turvallisuuspuistossaan huonoihin työturvallisuustilanteisiin lavastamalla ne erittäin dramaattisiksi, Kuopiossa käytetään toista opetustapaa: vierailu Työturvallisuuden harjoitusalueelle pitää sisällään nimensä mukaan erilaisia työturvallisuuden harjoituskohteita, joiden kautta opitaan oikeat ja turvalliset työtavat tutuiksi ja käytettäviksi.

Rohkeiden Ja Uteliaiden Paikka

Työturvallisuuden opettaminen työpaikoilla, turvallisuuskoulutuksissa ja korkeakouluissa on tylsää paperikamaa. Siellä katsotaan esityksiä, luetaan oppikirjoja ja kuunnellaan opettajien esimerkkejä, joista vähemmän kokenut ammattilainen ei edes välttämättä pääse perille. Mitkä turvavaljaat? Miksi tikkaita ei saisi käyttää porakoneen kanssa työskennellessään? Miten niin telineet eivät kanna? Näitä kaikkia asioita, niin kuin kaikkia muitakin tuotantoon liittyviä seikkoja, pääsee ymmärtämään vain katsomalla ja vielä paremmin itse tekemällä. Kuopion Työturvallisuuden harjoitusalue sallii tällaisen oppimisen riittävässä laajuudessa ja joka alan sekä ikäryhmän edustajille. Työturvallisuuden harjoitusaluetta ylläpitävät paikan useat kumppanit, jotka myös käyttävät kyseistä aluetta omiin tarkoituksiinsa. Oppilaitoskumppanit kuten Savonia ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon ammattiopisto järjestävät siellä turvallisuuskoulutuksia opiskelijoilleen, kun taas liikemaailman kumppanit, joiden joukossa näkyy myös Espoon turvallisuuspuistoa pitävä Rudus, järjestävät siellä säännöllisiä harjoituksia ja käyntejä työntekijöilleen muistuttamalla aina taas kerran työturvallisuuden sääntöjen noudattamisen tärkeydestä sekä niiden jatkuvasta kehityksestä. Työturvallisuuden harjoitusalueen yhteistyökumppanit voivat rakentaa uusia harjoituskohteita alueelle sekä omatoimisesti että kumppaniryhmällä, joten alue kehittyy tekniikan kehittyessä koko ajan ja harjoittelemaan pääsee yhä useamman alan turvallisuusasioita. Tällä hetkellä alue käsittää jo seitsemän eri alaa, joissa kaikissa työturvallisuudella on suuri rooli.

Harjoitellaan Asiat Tutuiksi

Kun rakentaminen on työtapaturmatilastojen suosikki, sille on tietysti olemassa oma paikkansa työturvallisuuden harjoitusalueella. Harjoituskohteet ovat toteutettu pääosin joko Suomen johtavien urakoitsijayritysten tai nostopalveluita ja -tekniikkaa vuokraavien yritysten voimin eli vankalla kokemuksella ja virheiden kautta opittujen asioiden avulla. Rakentamisen alueella käsitellään sellaisia rakennustyömailla tapahtuvia turvallisuuden nyansseja kuten varastointia, henkilönostimien turvallista käyttöä, turvallista telinetyöskentelyä, vesikatoilla tapahtuvan työn turvallisuutta ja monia muita seikkoja, joita ei välttämättä aina ajattele ennen kuin jotain sattuu.

Harjoitellaan Asiat Tutuiksi

Rakennustyömaiden ollessa runkovaiheessa paikallavaluihin liittyvät työt ovat vaarallisimpia koko runkovaiheen aikana. Siihen työturvallisuuden harjoitusalueella on oma vastauksensa eli rakentamisen turvallisuuteen liittyvät harjoituskohteet: niitä on mukavan paljon, ja moni niistä on toteutettu NCC Suomi Oy:n voimin, joka on muutenkin kuuluisa panostamisestaan työturvallisuuteen jo siinä vaiheessa, kun konsernin edustajia käy oppilaitoksissa esittelemässä harjoittelupaikkojaan alan opiskelijoille. NCC on tehnyt jopa oman harjoituskohteen holvimuottityöskentelylle, sillä siellä oikeasti tapahtuu: muottivanerit ovat liukkaita, pinta-ala kasvaa koko ajan eli vakituisia kaiteita ei saada paikalle ennen kuin muotti on kokonaan valmis, raudoittajat kantavat pitkää tavaraa timpureiden seassa ja nostureilta irtoaa koko ajan uutta rakentamiseen tarvittavaa kamaa. Holvimuotin harjoituspisteessä pääsee tutustumaan putoamissuojaus- ja kaideratkaisuihin sekä kuulemaan, miten holvilla työskentely onnistuu turvallisesti ja sitä kautta mukavasti ja tehokkaasti.Vaikka infrarakentaminen ja kaivostoiminta liittyvät rakentamiseen hyvin paljon, niille on järjestetty oma alueensa. Siellä puhutaan tavanomaisten infrakohteiden työturvallisuudesta sekä sisäisesti että muita, työmaalle kuulumattomia ihmisiä koskien. Harjoituskohteet on toteutettu usean alan osaajan voimin mukaan lukien YIT Infra Oy ja Rudus Oy sekä lukuisia muita työturvallisuuden harjoitusalueen kumppaneita, ja tänä päivänä infrarakentamisen työturvallisuutta pääsee tutkimaan ja harjoittelemaan liittyen tierakentamisessa käytettäviin työkoneisiin sekä niiden turvalliseen kulkuun; päällystystyömaan erityispiirteisiin, kun työmaan väen toiminnoista riippuu myös ulkopuolisten ihmisten turvallisuus, sekä teiden hoitoon ja kunnossapitoon liittyvään turvallisuuteen, joista kertoo Savon Kuljetus Oy:n perustama harjoituskohde. Infrarakentamiseen keskittyvien harjoituskohteiden avulla päästään ymmärtämään, mitä turvallinen tietyöskentely on ja mikä on sen oikea merkitys.