Nostetaan ja asennetaan osa 2

Vaikka nostotöissä pyritään käyttämään aina vain koulutettua ja kokenutta työvoimaa turvallisten nostojen aikaan saamiseksi, aina voi tapahtua inhimillisiä virheitä, jotka saattavat johtaa ikäviin vahinkoihin, onnettomuuksiin ja tapaturmiin. Tämän takia nostotöitä, niin kuin kaikkia muitakin tapaturmariskiä sisältäviä töitä täytyy suunnitella ja valvoa.

Nostotyön Suunnittelija Ja Valvoja -Koulutus

Samalla tavalla kuin Tieturva 2, kyseinen koulutus on tarkoitettu enemmän nostotöitä järjestäville ja niistä vastaaville työntekijöille eli työnjohdolle, turvallisuusvastaaville ja aluepäälliköille. Nostotyön turvallisuuteen liittyy perussääntöjen lisäksi reilusti lainsäädännön määräämää tavaraa, jonka tunteminen ja noudattaminen on pakollista oikean työn suunnittelun ja turvallisen työn suorituksen aikaan saamiseksi. Kun kyseessä on työmaan tai tuotantopaikan suunnittelu, täytyy ottaa huomioon monta asiaa ja moni niistä liittyy turvallisuuden lisäksi myös töiden hyvään aikataulutukseen sekä kustannustehokkuuteen: väärä nosturin valinta tai väärä nostosuunnitelma voivat sekä venyttää aikatauluja ja kasvattaa kustannuksia että johtaa suurempiin vahinkoihin.

Nostotyön suunnittelija ja valvoja -koulutuksessa käydään läpi sekä turvallisuuden että muiden tekijöiden kannalta tärkeitä asioita loogisessa aikajärjestyksessä, eli kaikki alkaa suunnittelusta. Olipa sitten kyseessä yksi erikoisnosto tai koko työmaan nostosuunnitelma, suunnittelussa mietitään parhaita ratkaisuja sekä niiden kustannuksia ja toteuttamismahdollisuuksia. Nostureiden valintaan perehdytään siten, että kurssin käynyt ihminen ei tee vääriä valintoja jatkossa eli ei esimerkiksi lähde asentamaan torninosturia yhden noston vuoksi vaan palkkaa sopivan autonosturin paikalle ja niin edelleen. Kaluston valinta on myös henkilöstön valintaa, eli nostotöitä suunnitellessa pitää pohtia: kenellä on olemassa oikeat turvallisuuspätevyydet hoitamaan ja valvomaan nostotöitä? Kuka tulee vastaamaan nostureiden toiminnasta yöllä, jos sellainen järjestetään ja kuinka paljon porukkaa täytyy vielä kouluttaa ja palkata hoitamaan nostoihin liittyviä turvallisuustehtäviä? Siitäkin muodostuu selkeä kokonaisuus, ja suunnittelun tuloksena syntyy käsitys sekä tulevasta kalustosta ja henkilöstöstä että suunnitelman toteutuksen edellyttämistä kustannuksista ja aikatauluista.Kurssin päätteeksi kuulija osaa suunnitella niin pienemmän kuin isommankin työmaan, tuotantopaikan tai varaston nostot turvallisiksi ja kustannustehokkaiksi. Laki vaatii nostotöitä suorittavilta ihmisiltä itsestään selvän vastuun tunnon lisäksi myös erilaisia pätevyyksiä ja turvallisuuskoulutuksia sekä nostokoneiden tarkastuksia, tarkastusten dokumentointia ja dokumentoinnin arkistointia. Papereiden pitäminen kunnossa tuntuu aina tylsältä ja erittäin turhalta hommalta, mutta niiden olemassaolo ja oikea järjestys takaavat välttymisen usealta hankaluudelta tapaturman sattuessa, tosin hyvin suunnitellussa nostotyössä tapaturmia sattuu vähemmän kuin ”kyllä me joku turvallinen viritys keksitään” -periaatteella toteutetussa työssä. Nostotöiden suunnittelijan ja valvojan pätevyyden voi saada niin lähiopetuksen tuloksena kuin myös verkkokurssina. Useimmiten kuitenkin suositaan lähiopetusta, sillä se on mahdollista järjestää ryhmissä ja siinä syntyy hyviä uusia ajatuksia sekä kokemusten jakoa osallistujien kesken: kaikilla on olemassa ainakin yksi tarina mielessä, jonka juoni kertoo nosturin ”melkein kaatumisesta”, taakan putoamisesta, onnistuneista vaarallisista nostoista ja turvallisuuden laiminlyönnin seurauksista – tai niiden puuttumisesta. Kurssilla lisäksi tutustutaan alan muihin ammattilaisiin, joiden kanssa voi virittää hyviä kauppasuhteita ja vaihtaa teknisiä ratkaisuja keskenään, kun joku vieressä istuvilta vaikuttaa hyvin kokeneelta ja tietoiselta kaverilta. Yleensäkin tuotannon ja rakennustyömaiden turvallisuus pitää sisällään paljon mielenkiintoisia ja hauskojakin asioita ikävien tapaturmien seassa, joten lähiopetuksena toteutettu koulutus kannattaa paljon enemmän kuin tylsä verkkokurssi, jossa esitellään kuivasti asioita ja uskotaan lukijan vastuuseen sekä oppimiseen. Niin kuin kaikki muutkin turvallisuuskoulutukset, nostotyön suunnittelijan ja valvojan koulutus kannattaa suorittaa muutaman vuoden välein tai useamminkin, sillä asioiden unohtumisen lisäksi maailmassa tapahtuu sekä nostotekniikan että nostoapuvälineiden nopea kehitys, jota täytyy seurata ja opetella pysyäkseen aina turvallisesti kärryillä.

Nostotyön Suunnittelija Ja Valvoja -Koulutus