Nostetaan ja asennetaan osa 3

Sekä rakennusalan että muiden tuotantojen nostoista puhuessa mieleen tulevat rakennusmateriaalitaakat, asennustyöt ja muut erityisiä turvallisuusjärjestelyjä vaativat työt.

Se, mitä ei saa koko nostomaailmasta koskaan unohtaa, on henkilöiden nostojen välttämättömyys: yli 10-kerroksisia taloja pystytettäessä tai rakenteiden tai vaikka laivojen hitsisaumojen laadun tarkastuksia tehdessä ihminen joutuu usein kiipeämään hyvin korkealle ja vielä useammin tarkastukset tapahtuvat vasta sen jälkeen, kun telineet tai muut vastaavat nousutiet on jo purettu. Täytyy keksiä joku muu, toimiva ja turvallinen tapa suorittaa tarkastuksia, pieniä huoltoja, korjauksia tai vikojen paikantamista sekä niiden korjausta.

Henkilönostimia Ja Vaihtoehtoja

Aina voi rakentaa telineitä, käyttää tikkaita tai muita kevyitä käsin kasattavia virityksiä. Aina se kuitenkaan ole turvallista, ja mitä korkeammalle mennään sekä mitä turvallisempi ja ”vakavampi” on työmaa, sitä enemmän keskitytään käyttämään kunnollisia henkilönostimia ja pitämään niitä valmiina tilanteeseen kuin tilanteeseen. Niin henkilönostimille että niitä käyttäville ja huoltaville työntekijöille on olemassa tiukkoja sääntöjä, joista osa on peräisin turvallisuuslainsäädännöstä ja osa on alakohtaisia ohjeita. Turvavaljaiden käyttö henkilönostimen korissa liikkuessa tuntuu jo erikoisemmalta, vai mitä? Siihen ja moneen muuhun turvallisiin henkilönostoihin liittyvään asiaan perehdytetään henkilönostinkoulutuksessa, jota ilman kukaan ei saisi käyttää eikä luonnollisesti tarkastaa tai huoltaa henkilönostimia. Henkilönostinkoulutus ja siitä saatu turvakortti ovat voimassa viisi vuotta niin kuin moni muukin turvallisuuskoulutus, jotka on oikeasti syytä käydä ainakin kerran viidessä vuodessa kuuntelemassa kertauksena.

Henkilönostimia Ja Vaihtoehtoja

Henkilönostinkoulutuksessa käydään läpi erilaisia nostimia, niiden toiminta- ja ohjausperiaatteita, jokaisen järjestelmän risuja ja ruusua turvallisuuden ja toiminnallisuuden sekä kustannustehokkuuden kannalta ja siitä lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan henkilöiden nostoja. Oikein valittu henkilönostin on toiseksi tärkein asia hyvän suunnittelun jälkeen, varsinkin jos ihmisiä joudutaan nostamaan erittäin korkealle tekemään vaarallisia töitä. Koulutuksessa käydään läpi teoriaa ja sen lisäksi harjoitellaan asioita myös käytännössä hyödyntäen niitä koneita ja laitteita, joita turvallisuuskouluttajan tiloista löytyy. Tavanomaisten saksi- ja puominostokorien lisäksi saatetaan silloin tällöin tarvita erikoisopastuksia harvinaisempiin laitteisiin, ja niitä tarjoaa yleensä laitteita vuokraava yritys. Joka tapauksessa, vaikka rakennustyömaalla asennetut hissit ja käytettävät henkilönostimet tuntuvat erittäin tukevilta ja turvallisilta, ikäviä tapaturmia nostolaitteiden kanssa sattuu vuosittain kova määrä ja niitä on hankala ennakoida, sillä koneisiin luotetaan erittäin paljon. Perusajatus on kuitenkin se, että jopa turvallisimmalta tuntuvaa konetta lähdettäisiin käyttämään sekä kokemusta että tavallista maalaisjärkeä hyödyntäen.

Varovaisena Kuormien Kanssa

Kuorma-auton kuljettajat osaavat kyllä käyttää tekniikkaansa, myös silloin kun siihen on kiinnitetty kuormausnosturi. Tekninen osaaminen ei kuitenkaan takaa turvallista menettelyä työmailla ja muissa tuotantopaikoissa, joten myös näille kokeneille kuljettajille järjestetään turvallisuuskoulutuksia. Näissä koulutuksissa käydään läpi sellaisia asioita, joita ei opeteta tavalliselle kuljettajalle ja jotka pitää kuitenkin tietää: mitkä lakipykälät säätävät nostureiden käyttöä, miten nosturi toimii tarkemmin katsottuna ja mitä riskejä nostopuomi pitää sisällään; kuinka nosturi tarkastetaan… Nosturithan pitää muuten tarkastaa ennen jokaista käyttöä eli käytännössä se tarkoittaa jokaista aamua. Jos joku pienempikin vuoto tai oudolta näyttävä mekanismi tarkastuksessa paljastuu, se on jo kova turvallisuusriski eikä sitä saa unohtaa: olen nimittäin jo liian monta kertaa nähnyt hydraulisen järjestelmän pettämisen ja öljyjen valumisen siitä ja niin edelleen. Ei kivaa, ei varsinkaan silloin kun nosturissa on taakka kiinni. Juuri näitä asioita opetetaan kuljettajille, kuten myös kerrotaan turvallisesta asennustyöstä, nostoapuvälineistä ja niiden valinnasta ja käytöstä, vuorovaikutuksesta muiden nosto- ja asennustöihin osallistuvien ihmisten kanssa ja niin edelleen. Turvalliset nostot pitävät sisällään paljon vastuuta työn jokaiselta osapuolelta, ja sitä pyritään opettamaan eri alojen työntekijöille juuri näillä koulutuksilla, joissa käyminen on yleensä mukavaa ja opettavaa.

Varovaisena Kuormien Kanssa