Nostetaan ja asennetaan osa 1

Tehtaat, suuret varastot ja rakennustyömaat ovat niitä työpaikkoja, joissa työvoima on vaikea korvata koneilla.

Jokaisessa näistä paikoista tapahtuu nostoja, ja nostoihin liittyy yleensä tietty määrä vahinkoja ja tapaturmia. Ne pyritään ennalta ehkäisemään kouluttamalla työvoima turvalliseen nostotapaan, mutta silti vielä tänäkin päivänä moni tapaturma johtuu joko väärästä työskentelystä korkeassa paikassa tai huolimattomasti suunnitelluista nostoista. Miten siirretään tavarat ja ihmiset ylös turvallisesti ilman uhreja?

Turvallisesti Nostimilla

Nostotyöt on merkittävä osa tuotantoa ja teollisuutta. Monipuolisen nostokaluston avulla nostetaan ihmisiä, kuormia, laitteita, puretaan rakenteita ja asennetaan elementtejä. Turvalliseen nostotyöhön tarvitaan opastusta, koulutusta, kokemusta ja maalaisjärjeä, sillä nykyinen nostokalusto tarjoaa upeat mahdollisuudet niin nostojen järjestämiseen kuin myös vammautumiseenkin. Nostoihin liittyen on tarjolla useita erilaisia koulutuksia eri alojen ammattilaisille ja joka tilanteeseen niin, että ihmiset osaavat käyttää oikeita laitteita oikealla tavalla saadakseen suoritettavat nostotyöt turvallisiksi. Työnantaja on näissä töissä isossa vastuussa jokaisesta työntekijästään ja hänen pitää huolehtia myös käytettävistä laitteista sekä apuvälineistä, mitä varten  yrityksessä on yleensä olemassa pelkästään nostokalustoon ja turvallisuuteen keskittynyt työntekijä – turvallisuusvastaava tai muulla nimikkeellä työskentelevä paikasta riippuen.

Nosturikortti

Työntekijän voimassa oleva nosturikortti takaa sen, että kyseinen ihminen osaa valita nostokalusto oikein, käyttää turvallisia nostoapuvälineitä sekä toimii nostotöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Yhden koulutuspäivän aikana nosturikorttikurssin kuulijat pääsevät opiskelemaan kaikkea nostoihin liittyvää lainsäädännöstä kuormaliinoihin ja saavat selkeän käsityksen siitä, mitä nosturit ovat, mitä töitä niiden kanssa voi tehdä, miten ne valitaan, mitä nosturin kuljettaja näkee ja mitä hän ymmärtää tai ei ymmärrä, miten valitaan ja miten turvallisesti käytetään nostoapuvälineitä sekä kuinka ne tarkastetaan ennen käyttöön ottoa. Nosturikortti on voimassa viisi vuotta ja sen jälkeen työntekijän täytyy käydä kertauskoulutus. Kertauskoulutukset on hyvä keino sekä palauttaa asiat takaisin mieleen että jakaa ajankohtaista tietoa turvallisuuslainsäädännöstä, uusista säädöksistä ja vaikka omista nostokokemuksista – turvallisista tai vähemmän turvallisista.

Nostoapuvälineiden Tarkastus Vaatii Omaa Turvallisuuskorttia

Vaikka nostoapuvälineet tarkastetaan päivittäin ennen käyttöä, niille on olemassa tiettyjä vaatimuksia, jotta niitä voidaan käyttää. Esimerkiksi kuormaliinan kuluminen 10 prosenttia leveydestään on jo syy ottaa kuormaliina pois käytöstä ja joko lähettää korjaukseen tai tilata uusi. Myös ihmisten käyttämät turvavaljaat korkean paikan töissä täytyy tarkastaa säännöllisesti kuten myös muut nostoapuvälineet – koukut, ketjut, lukot ja niin edelleen. Tarkastaminen edellyttää vankkaa kokemusta ja hyvää silmää, jotta tarkastus on aina sekä turvallista ja luotettavaa että myös nopeaa – siis tuotannon tahtiin sopivaa. Nostoapuvälinetarkastaja onkin erillinen ihminen, joka kouluttautuu tehtäväänsä yhden päivän koulutuksessa ja osaa sen jälkeen sekä tarkastaa että valita nostoapuvälineet oikein, muistaen myös kirjanpito, arkistointi, lakiasiat, vastuut ja vaatimukset joka apuvälineelle.

Nostoapuvälineiden Tarkastus Vaatii Omaa Turvallisuuskorttia

Nostoapuvälineiden tarkastajan kortti on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se täytyy uusia kertauskoulutuksessa ja joka koulutuksen jälkeen pidetään tentti. Välillä nostoapuvälineiden tarkastaja voi tehdä esimerkiksi pienemmillä työmailla muutakin hommaa eli olla vaikka työnjohtajana, joka merkitsee nostoapuvälineet tarkastetuiksi ja turvallisiksi tiettyyn päivään saakka ja sen jälkeen tarkastaa ne vuoden välein työntekijöiden aloitteesta. Toisaalta isoilla työmailla, joissa työskentelee yli 1000 työntekijää, tarkastuksia joutuu tekemään paljon ja usein, joten tällaisissa paikoissa on jo enemmän pelkästään turvallisuuteen keskittynyttä henkilökuntaa – ja nostoapuvälineiden tarkastaja on vain yksi koko porukasta, joka huolehtii sekä työntekijöiden että koneiden ja rakenteiden tai tehtaan turvallisuudesta. Vaikka tällainen työnimike saattaa kuulostaa naurettavalta – nostoapuvälineiden tarkastaja – hänen työllään säästetään paljon aikaa ja rahaa onnettomuuksilta välttyen. Säästetään myös elämiä ja terveyttä.