Ovimies on turvana, ei ulosheittäjänä

Ovimies, eli tutummin portsari, on tuttu näky ravintolan ulkopuolella pimeän laskeutuessa. Tuimakatseiset, tummiin pukeutuneet miehet tai naiset luovat helposti mielikuvan luolaansa vartioivasta leijonasta. Totuus on kuitenkin toinen. Portsarien tehtävä ovella ei ole suinkaan luoda pelottavaa ilmapiiriä, vaan ennemminkin olla se ensikosketus jonka asiakas saa ravintolaan tullessaan.

Portsareihin suhtaudutaan usein aika välinpitämättömästi, eikä tämä ammattikunta kuulu niihin arvostetuimpiin. Monille portsarien tarkoitus tulee ilmi vasta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu ravintolatiloissa. Valitettavan usein tämä on jotain negatiivista. Portsarien pää-asiallinen tehtävä on turvata asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus, sekä varmistaa ettäitse anniskelutila on turvallinen ja asianmukainen. Monta kertaa törmää siihen, että kuulee puhuttavan jonkin paikan ovimiehistä erittäin negatiiviseen malliin. Tässä tapauksessa ei ole ymmärretty miksi ravintolasta joutui poistumaan kesken illan, tai miksi ei ylipäänsä päässyt sisään. Totta on, että tällainen ns. asiakkaiden valikoiminen kuuluu oleellisesti portsarien tehtäviin. Koska tehtävänä on taata asiakkaiden turvallisuus ja viihtyvyys ravintolassa, se edellyttää myös sitä, että ovella on tarkkailtava sisäänpyrkijöiden juhlakuntoa ja arvioitava onko alla jo riittävästi juhlajuomia tai muita päihteitä. Nykyajan lainsäädäntö on suhteellisen tiukka mitä tulee ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikalupiin. Ravintoloilla ei ole varaa ottaa harteilleen jatkuvia rähinöitä tai muita järjestyssääntöjä rikkovia tapauksia. Portsareiden koulutukseen kuuluu myös näiden lakien ja säännösten tunteminen, sekä niiden toteuttaminen käytännössä. Voisi helposti ajatella että portsarin kriteeriksi riittää tarpeeksi iso ja pelottava ulkomuoto.Näin helppoa se ei kuitenkaan ole. Koosta riippumatta työ on ennenkaikkea asiakaspalvelua. Tämä pitää oivaltaa ennenkuin edes harkitsee kyseistä alaa. Parhaiten alalla pärjäävätkin ne, joilla on hyvä tilanne- ja huumorintaju, sekä kyky pysyä rauhallisena ja olla selkeä auktoriteetti tilanteesta riippumatta. Työ itsessään on raskasta ja harva jaksaakin tällä alalla vuosi toisensa jälkeen. Täytyy muistaa että tämä ala vaatii myös henkistä kanttia ja kykyä pitää oma henkilökohtainen elämä erossa työn luomista negatiivisista asioista. Ala ei myöskään sovi ihmiselle joka mieluiten nukkuu öisin.

Positiivinen näkökulma

Tähän kohtaan voidaan ehkä ottaa esille esimerkkejä työn luomista positiivisista asioista ettei alasta luoda liian apeaa kuvaa. Alalla on helppo luoda kontakteja muihin saman alan ihmisiin ja verkostua sitä kautta, sekä luonnollisesti tutustua erilaisiin asiakkaisiin. Vakituisessa paikassa työskentelyssä on etunsa, myös asiakkaan näkökulmasta. Tällöin on mahdollisuus oppia tuntemaan paikan kanta-asiakkaat, ja luomaan luotettava asiakas suhde. Tästä on aina etua myös ravintolalle. Mitä kauemmin alalla on, sen paremmin tulee itse tunnetuksi kollegoiden ja myös asiakkaiden keskuudessa. Portsarin työtä ei voi ottaa koskaan itsestäänselvyytenä tai yksinkertaisena. Työ on huomattavasti monipuolisempaa ja värikkäämpää kuin voisi kuvitella. Ihmiset jotka pärjäävät alalla ja omaavat kymmenien vuosien kokemuksen, nauttivat arvostusta ravintola-alan kollegoiden keskuudessa. Portsari ei ole poliisi mutta portsari on kuitenkin virkamies, eli on aina huono ajatus haastaa henkilö jolla on alan oikeuttama lupa voimakeinojen käyttöön mikäli tarve vaatii. Tätä käytöstä on kuitenkin nähtävissä ikävä usein. Tämänkaltaiset tilanteet usein ratkeavat ilman dramatiikkaa, mutta on silti otettava huomioon, että ammatissa saattaa joutua myös vaaratilanteisiin. On olemassa useita paikkoja, joissa portsarien työasuun kuuluu jopa luotiliivit.Ehkä joku päivä tämä ammattikunta saa kokea ansaitsemaansa arvostusta. Nykypäivän väkivaltaisessa ja epätasapainoisessa maailmassa tällaisten ammattien tärkeys vain korostuu. Turvallisuusalan ammattilaisten tarve varmasti lisääntyy lähitulevaisuudessa huomattavasti. Vaikka alan kasvamisen syyt löytyvät yhteiskunnan epäkohdista, positiivisena voidaan nähdä se, että vastapainona se tulee työllistämään lukuisia uusia ihmisiä alalle.

Positiivinen näkökulma