Pätevyyksiä tilanteeseen kuin tilanteeseen osa 2

Rakennustyömaiden lisäksi vielä yksi tapaturmien suosikkikohde on tietyömaat ja yleisillä teillä tapahtuvat huolto- ja kunnossapitotyöt. Niin kuin muissakin töissä, niissä käytetään koneiden lisäksi myös henkilötyövoimaa, ja kun tietä ei saa poistaa käytöstä töiden ajaksi, turvallisuuteen täytyy panostaa ja kunnolla.

Tieturva: Vaaditaan Jokaiselta

Suomen Liikennevirasto edellyttää turvallisuuskoulutusta kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä henkilöiltä olivat he uutta asfalttia tekemässä tai pientareen nurmikkoa leikkaamassa. Tietöihin soveltuva koulutus on nimeltään Tieturva, johon on olemassa Työturvallisuuskortin ja Tulityökortin kaltaisia ohjelmia ja siitäkin tulee oma korttinsa. Edellä mainituista poiketen, Tieturva jakaantuu kahteen osaan, joista kaikille pakollinen on Tieturva 1. Tiellä tapahtuvan työn johtajan, järjestäjän ja vastaavan pätevyys pitää olla jo Tieturva 2 -luokkaa, mikä vaatii vielä yhden koulutuspäivän Tieturva 1 kurssin jälkeen.

Tieturva: Vaaditaan Jokaiselta

Tietyömaat ovat miltei vaarallisimpia työpaikkoja, sillä ne sisältävät melkein kaikki samanlaiset riskit kuin tavallisillakin rakennustyömailla on, mutta niiden lisäksi on olemassa vielä liikennettä, jonka osallistujat eivät liity työmaan toimintaan millään tavalla ja haluavat vain päästä tieremonttipaikasta mahdollisimman nopeasti ja mieluummin turvallisesti pois. Heidän ei ole mikään pakko tietää tietyömaan turvallisuussääntöjä vaan he ovat tavallisia kuljettajia, jotka osaavat lukea liikennemerkkejä ja silloin tällöin myös tilanteitakin sekä reagoida niihin tavalla tai toisella. Näin ollen tietyömaan turvallisuus huolehtii sekä työntekijöistä että tiellä tapahtuvasta liikenteestä, ja niiden välisen vuorovaikutuksen pitää pelata moitteettomasti.

Tieturvakoulutuksessa Opitaan

Tieturva 1 -koulutus kestää yhden päivän. Työnantaja on yleensä se, joka kustantaa työntekijänsä koulutukset ja huolehtii niistä saatujen korttien voimassaolosta. Joka koulutuskerran jälkeen pidetään tentti, josta joko päästään läpi tai sitten ei. Työturvallisuuskortin ja Tulityökortin tapaan Tieturva-kurssien pätevyydet uusitaan viiden vuoden välein, mikä on aika kätevää: kun suorittaa kortteja vuoroperään, jaksaa saman kuukauden aikana käydä uusintakoulutuksetkin viiden vuoden kuluttua. Korttia on pidettävä aina mukana tietyömaalla, jos tekee siellä töitä.

Tieturvakoulutuksessa Opitaan

Tieturva 1 -koulutuksessa kerrotaan, mikä on tietyömaa ja opastetaan siihen, minkä takia erityistä huomiota kiinnitetään juuri tiellä tapahtuvan työn turvallisuuteen. Pakollisen ohjelman lisäksi hyvä turvallisuusopettaja jakaa kurssin kuulijoille myös omia kokemuksia ja antaa esimerkkejä, joiden kautta turvallisuussääntöjen tärkeys selkeytyy ja niiden noudattaminen tulee itsestään selväksi asiaksi eikä harmittavaksi pakoksi.Tieturva 2 on puolestaan enemmän vastuun tuntoa herättävä koulutus ja se onkin tarkoitettu työnjohdolle ja tietöistä vastaavalle henkilökunnalle. Ensimmäisellä kerralla se kestää kaksi päivää, ja kertauskurssi on ollut vielä vuoden 2018 loppuun vain yksipäiväinen muuttuen vuoden 2019 alusta myös kaksipäiväiseksi. Tietyömaan vastaavan mestarin ja työnjohdon rooli on erittäin tärkeä ja vastuu suurta, joten Tieturva 2 perehdyttää ihmiset siihen, mitä on hyvä tietyön suunnittelu, miten turvataan sekä työmaan että muun liikenteen turvallisuus, toimivuus ja vuorovaikutus, mitkä ovat tärkeitä asioita ajatella ennen kuin työntekijät lähetetään laittamaan väliaikaisia liikennemerkkejä, mitkä ovat sallittuja nopeudenpudotusvälejä ja kuinka toimitaan hätätilanteissa, joilta tietysti pyritään välttymään. Suomessa ainoa työnimike, jossa kannetaan henkilökohtaista vastuuta, on työmaapäällikkö, joten viimeistään kyseinen ihminen on eniten kiinnostunut työmaan turvallisuudesta sekä työntekijöiden ja muun liikenteen välisestä sujuvasta yhteistoiminnasta. Kokenut Tieturva 2 -kouluttaja, joilla on useimmiten kokemusta tietyömaista niin turvallisuuskysymyksissä kuin töiden järjestämisessäkin, opastaa kurssin kuulijat tekemään oikeita päätöksiä turvallisuuskalustoa valitessaan, koneita suunnitellessaan ja aikatauluja laatiessaan, sillä erityisesti pitkillä tietyömailla pienikin laskuvirhe ajassa saattaa venyttää aikataulua liian pitkäksi virheen kertyessä koko työmaan aikana.