Pätevyyksiä tilanteeseen kuin tilanteeseen osa 1

Toiseksi suosituin turvallisuuspätevyys Suomessa työturvallisuuskortin jälkeen lienee tulityökortti.

Sitä käytetään erityisesti hitsaustöitä harjoittavilla aloilla, rakennustyömailla, tehtailla ja muissa paikoissa, joissa tulenteko ja kipinän synty voivat aiheuttaa isompaakin vaaraa. Tulityökorttikoulutus on hyvä käydä ihan muutenkin, sillä tuliturvallisuus on tärkeä osa elämäämme ja oikea toiminta vahinkotilanteissa sekä niiden välttäminen voivat pelastaa omakotitalon tai kokonaisen metsän palamiselta.

Tulitöitä Tehdään Ja Niihin Kouluttaudutaan

Tulityökortti ei ole syntynyt byrokratian takia tai harmittamaan eri alojen työntekijöitä sekä turvallisuusvastaavia. Kaikki tulipalot ovat aina ikävä asia, ja useimmiten ne eivät synny yhdestä tekijästä vaan ovat useamman asian unohtamisen seuraus, kun laiminlyödään turvallisuuden perussääntöjä. Tähän päivään mennessä tulityökorttikoulutuksiin on osallistunut vajaa miljoona suomalaista lähes kahdenkymmenen vuoden aikana, ja tulityökortti on pakollinen monella alalla niin kuin työturvallisuuskorttikin.

Tulitöitä Tehdään Ja Niihin Kouluttaudutaan

Perusajatuksena on se, että töitä pitää tehdä turvallisesti ja tulitöitä vielä turvallisemmin. Tulityökorttiin kouluttaudutaan yhden päivän ohjelmassa ja kortti uusitaan työturvallisuuskortin tapaan viiden vuoden välein tai useammin, jos tilanne siltä vaikuttaa. Koulutusohjelmaan kuuluu sekä tulipalojen ja muiden tulen aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäiseminen että niissä menettely niin, että vältytään isommilta vahingoilta ja osataan pelastaa sekä itsensä että kaveri tulityöonnettomuuden sattuessa. Jokaista tulityövahinkoa tutkitaan aina jälkikäteen, ja siinä on tärkeää ymmärtää, kenen vastuulla on mikäkin asia – ja siitäkin kerrotaan tulityökorttikoulutuksessa. Tulityökortin rinnalla on ollut olemassa turvallisuuskoulutus nimeltään kattotulityöt, sillä katoilla tehdään erittäin paljon töitä bitumilla ja tulella sekä bitumia sisältävillä palavilla materiaaleilla. Näissä töissä tarvitaan myös kaasupulloja ja tuli palaa vedeneristyskerrosta tehdessä koko ajan, eikä katolta pääse helposti ja turvallisesti pois, kun kyseessä on useimmiten rakennustyömaa. Tänä päivänä kattotulitöihin riittää tulityökortti: erillisiä kattotulityökoulutuksia järjestettiin reilut kaksikymmentä vuotta, kunnes tulityökoulutus yhdistyi katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutukseen vuonna 2016. Saattaa tulla yllätyksenä, mutta kumpikin kurssi kesti erillisenä yhden päivän ja uudesta kurssista voisi ajatella, että se kestäisi kaksi päivää, mutta näin se ei ole. Yhden päivän ohjelmaan ehdittiin tiivistää asiat niin, että ne opitaan tutuiksi sekä oppimateriaalin että esimerkkien avulla.

Lisäksi jokaiseen koulutukseen kuuluu suojaus- ja alkusammutusharjoitus, joissa käytetään oikeaa tulta ja oikeita sammutusvälineitä. Kyseinen harjoitus on hyödyllinen myös omakotitalorakentajille, sillä pienen tulen sammuttaminen turvallisesti on tuttua meille kaikille jo lapsuudesta saakka, mutta isomman vahingon välttäminen ja toiminta sen satuttua on jo täysin eri asia, joka vain vaikuttaa helpolta. Koulutuspäivän jälkeen järjestetään tentti, jonka tarkoitus on tarkistaa kurssin kuulijoiden käsitys turvallisesti suoritettavista tulitöistä sekä toiminnasta hätätilanteessa. Tentistä ei tule arvosanaa vaan se on joko hyväksytty tai hylätty.Jos työntekijä tarvitsee työssään tulityökorttia, työnantaja on yleensä maksava puoli. Kurssin hinta on reilut sata euroa ja yrityssopimuksilla pienempi kuin yksityissuorituksilla. Se, mikä on jokaisessa tällaisessa kurssissa erittäin tärkeää, käydään läpi myös tulityökorttikoulutuksessa: töiden turvallinen suunnittelu. Tulitöihin kuuluu tulityöluvan hakeminen turvallisuusvastaavalta, tulitöissä on aina vähintään kaksi työntekijää läsnä ja joku on vastuussa myös kipinävalvonnasta, johon on olemassa omat aikarajansa tilanteesta riippuen tunti tai kaksi. Pakollisia toimenpiteitä löytyy sekä ennen tulitöitä että niitä tehdessä ja niiden jälkeenkin, jotta suoritettava tulityö voidaan pitää turvallisena ja seurauksia aiheuttamattomana. Moni asia saattaa tulityökorttikoulutuksessa tuntua itsestään selvältä tai toisinpäin liian vakavaksi kuvitellulta, mutta hyvä opettaja käy omat turvallisuusesimerkkinsä läpi opiskelijoiden kanssa ja silloin viimeistään syntyy käsitys siitä, kuinka pieni turvallisuussäännön laiminlyönti voi johtaa ikäviin vahinkoihin ja ihmisten kuolemiin.