Rakennusalan turvapuisto opettaa ja opastaa

Rakentaminen on tapaturmamäärältään miltei vaarallisinta työtä koko työelämässä. Onneksi Suomessa pidetään huolta työntekijöistä ja suojataan heitä kaikilla mahdollisilla turvallisuusasetuksilla ja -laeilla, minkä lisäksi myös alan parhaat yritykset toimivat koko ajan sen eteen, että työpaikkojen turvallisuus paranee ja ihmisten vastuu sekä omasta että kollegan turvallisesta työpäivästä kasvaa.

Harjoittelemaan Espoossa

Rudus on yksi juuri näitä vastuullisia ja kehittäviä rakennusalan osaajia, jotka välittävät turvallisuudesta ja pyrkivät kehittämään siihen kuuluvia asioita. Kun alan muut toimijat kuten Suomen suurimmat asuntourakoitsijat keskittyvät mainostamaan työpaikkojaan korkeakouluissa ja jakamaan niiden opiskelijoille kalliita henkilökohtaisia turvavarusteita ilmaiseksi, Rudus on keksinyt erittäin toimivan ja hyvän turvallisuudesta kertovan ja siihen opastavan paikan: Rudus-turvapuiston. Se sijaitsee Espoon Ämmäsuolla ja turvapuiston perustamisvuosi on 2009, minkä jälkeen paikan päällä on käynyt jo tuhansia eri alojen edustajia ja joka jatkaa opettavaa toimintaansa tänäkin päivänä.

Näyttävää Opetusta

Luennot ovat aina hyvä ja toimiva tapa opettamaan ihmisille oikeaa käytöstä ja sen tärkeyttä, muuten niitä ei yliopistoissa enää käytettäisi. Professoreiden omat kokemukset parantavat luentoja huomattavasti ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus myös, jos opiskelijat ovat aineesta kiinnostuneita. Valitettavasti turvallisuudesta ei ole niin paljon kiinnostunutta porukkaa kuin sen toivoisi olevan, joten Rudus on lähtenyt kehittämään muuta opetustapaa ja se on juuri se parhaiten toimiva eli kantapään kautta. Turvapuistossa se tosin tapahtuu muiden huonojen kokemusten avulla eli kävijä itse ei siellä vaaratilanteisiin joudu, mutta pääsee näkemään niin dramatisoituja lavastuksia todellisista tapaturmatilanteista ja turvallisuussääntöjen laiminlyönnistä, että ne jäävät varmasti mieleen ja pitkäksi aikaa.

Rasteissa Tarkemmin

Ruduksen turvapuisto on täynnä eri aloihin ja tilanteisiin liittyviä rasteja. Opettavien lavastettujen tilanteiden lisäksi turvallisuuskierrokseen on kehitetty erilaisia pisteitä, joissa kerrotaan mahdollisista tapaturmavaaroista tilanteessa kuin tilanteessa ja opastetaan oikeaan ja turvalliseen työskentelytapaan kertomalla samalla myös väärät tavat, jotka jostain syystä jäävät mieleen aina paremmin ja oikeassa tilanteessa alkaa turvakellot soimaan: ei näin! – minkä jälkeen turvallinen työtapa voi aina tarkistaa kokeneemmilta kollegoilta tai alan turvallisuusohjeista.Liittyen siihen, että Rudus toimii rakennusalalla betonin tuotannon sektorissa, useampi rasti koskee betonointityön sekä betoniasemalla työskentelyn turvallisuutta. Betonointityöhön nimittäin kuuluu useampia riskejä, joista yksi ja kaikkien suosituin on ratkaistu suojalasien käytöllä: kun letkujen lukot pettävät tai pumpun letkun päässä roikkuva työntekijä menettää kontrollin, betonimassaa lentää letkuista suurella nopeudella kaikkine kiviaineksineen ja sementteineen – ja useimmiten jonkun onnettoman työntekijän naamaan.

Rasteissa Tarkemmin

Rasteissa kerrotaan myös sellaisista vaarallisista töistä ja niiden mahdollisimman turvallisista työtavoista kuten työskentelystä suljetussa tilassa, johon voi jäädä jumiin tai saada myrkytyksen hengityksen kautta; betoniauton sisällä tapahtuvasta piikkauksesta, kun massat sattuivat jämähtämään ennen purkamista kuljetuksen aikana ja ne pitää saada sieltä pois; betonipumpun pystyttämisestä turvalliselle paikalle ja linjan suunnan ajattelusta sekä monesta muusta asiasta, joista harvempi tulee mieleen tavanomaisia työn riskejä arvioidessa. Muita kuin betoniin liittyviä töitä puistossa edustettuina ovat koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö, sähköasiat, kuljettimet, työskentely korkealla paikalla ja jopa rakennussahan tuomat vaaratilanteet. Kattotöillekin on riittänyt tilaa Ruduksen turvapuistosta: yhdessä rastissa kerrotaan kattotulitöiden turvallisuudesta ja tällaiseen työhön liittyvistä riskeistä. Kokonaisuudessaan Ruduksen turvapuisto on upea paikka käydä sekä oppimassa että ihan muuten vaan aikaa viettämässä, sillä tällaisella tavalla vietetty aika muuttaa kävijän turvallisuusajattelua parempaan suuntaan ja saa turvallisuuden perusperiaatteet painumaan mieleen hauskalla ja opettavalla tavalla. Korkeakoulut ja ammattiopistot tylsine luentoineen jäävät kauas taakse turvapuistossa käyntiin verrattuina.