Riskejä ja adrenaliinia

Löytyyköhän vielä tästä maailmasta ihmisiä, jotka eivät tietäisi, mikä on Dakar? Tuskinpa. Adrenaliinia, upeita maisemia ja riskejä täynnä tapahtuma houkuttelee eri ajoneuvotiimejä maailman joka puolelta. Nykyisin tapahtumapaikkana on Etelä-Amerikka, tai tarkemmin sanottuna Perun hiekka-aavikot. Kun kuvittelee tekevänsä tällaista reittiä yksin, turvallisuutta koskeva osa kärsii ja paljon. Dakar on kuitenkin kansainvälisesti merkittävä ja arvostettu tapahtuma ja siihen osallistujat sekä katsojat voivat tuntea olonsa turvalliseksi, tosin osallistujilla on riskejä koko ajan.

Osallistujat Rauhassa

Päivät täynnä vaikeita kilometrejä, mahdollisia ajoneuvojen korjauksia, hellettä ja hiekkaa. Iltaisin korjataan ja huolletaan omaa tekniikkaa eikä omasta kehosta enää paljoa välitetä, jos ajetaan ilman erillistä mekaanikkoa, ja rohkeimmathan tekevät juuri näin. Tapahtuman järjestäjät ovat kuitenkin pitämässä huolta osallistujien mahdollisista lääkäritarpeista ja tapahtuman sekä ennakoiva että vahinkoja käsittelevä turvallisuus on mietitty tarkkaan ja hoidettu hyvin. Dakar-rallin järjestäjien yksiselitteinen mielipide on se, että turvallisuudesta ei tingitä. Ensimmäisenä mainittakoon, että kaikki tapahtumaan osallistuvat kilpailijat aloittavat seikkailunsa turvallisuusopastuksesta, jonka yhteydessä he myös allekirjoittavat niin sanotun ”hyvän käytöksen dokumentin” ja sitoutuvat noudattamaan sitä. Yleisiä teitä ajaessa noudatetaan myös maan nopeusrajoituksia, ja Dakarin järjestäjät valvovat nopeuksia maan poliisien kanssa yhteistyössä. Kaikilla kilpailijoilla on käytössään road book, josta kilpailija näkee oman menosuunnan ja rallin rastit. Tapahtuman järjestäjät käyttävät Iritrack-järjestelmää, josta näkyy jokaisen ajoneuvon sijainti joka sekunti ja joka ilmoittaa aina päätietokoneelle sattuneesta vahingosta: jos ajoneuvo on odottamattomasti pysähtynyt tai vaikuttaa olevan epätavallisessa asennossa, yritetään ottaa yhteyttä tiimiin tai kuljettajaan radiopuhelimella. Jos vastausta ei tule, paikan päälle lähetetään ensiapujoukko Osallistujien turvallisuudesta huolehtii koko ajan 35 ihmistä, jotka ovat aina linjalla eli tekevät vuorotöitä. He istuvat niin sanotussa valvontatornissa, johon on keskitetty kaikki tapahtuman viestintäjärjestelmät. Päätietokoneella on olemassa myös kaksonen, joka sijaitsee Pariisissa. Lääkäreitä työskentelee tapahtumassa 60 henkilöä ja he pystyvät auttamaan vammaan kuin vammaan nykyaikaisissa ”peltosairaaloissaan”, joiden varustus vastaa viimeisimpiä hätäensiavun saavutuksia. Vaikeampiin tilanteisiin löytyy helikoptereita, jotka saapuvat vahinkopaikalle erittäin lyhyessä ajassa ja voivat toimittaa loukkaantuneet lähimpiin sairaaloihin, eli jos on vielä epäilyjä osallistuuko ralliin turvallisuussyistä vai ei, niin vastaus on ehdoton kyllä.

Osallistujat Rauhassa

Pidetään Huolta Katsojista

Etelä-Amerikassa Dakar on saanut suurta suosiota: vuonna 2018 katsojia oli noin neljä miljoonaa, ja heidän turvallisuudesta pitävät huolta järjestäjien lisäksi myös maan poliisit ja jopa sotajoukot. Yhteensä Perulta tulee noin yhdeksän tuhatta poliisia tai sotilasta valvomaan tapahtumaa ja opastamaan katsojat käyttäytymään oikein. Vuonna 2019 rallin alueelle rakennetaan noin 30 turvallista katsoja-aluetta, joiden sijainnista ilmoitetaan aina kolme päivää ennen paikalla tapahtuvan rallin vaiheen alkua.

Pidetään Huolta Katsojista

Suuri osallistujamäärä, riskiurheilu ja suuri suosio katsojien keskuudessa asettavat turvallisuudelle tiukkoja vaatimuksia niin järjestäjien kuin myös katsojien kannalta. Tämän vuoksi Dakar järjestää tiedotuksia ja sosiaalista mainontaa reilusti ennen rallin alkamista julkaisemalla ne painetuissa lehdissä, ilmoittamalla radiossa, TV:ssä ja jopa kaupunkien mainoskyltit saavat käyttöä. Tätä tehdään sen vuoksi, että katsojat opettelevat oikeat käyttäytymistavat ennen kuin lähtevät tapahtumaan: sellaiset pienet ja itsestään selvät turvallisuutta koskevat asiat kuten lasten kokoaikainen valvonta, pysyminen katsojille tarkoitetuilla alueilla ja oleskelukielto ralliteillä ovat läsnä niin sosiaalisessa kuin muussakin mediassa muistutuksena noudattamaan turvallisuussääntöjä. Iso tapahtuma vaatii suuria investointeja ja täysin toimivaa viestintää, jotta sen turvallisuus onnistuisi ilman yhtään uhria, ja Dakar-rallin järjestäjiä voi kyllä asiasta rohkeasti kehua: kaikki perustuu vahinkojen ennalta ehkäisyyn, mutta vahingon sattuessakin osataan toimia oikein.