Turvakamera-kansalaisvalvontaa ja todistusaineistoa

Kameravalvonta jakaa usein mielipiteitä kansan keskuudessa. Se mielletään herkästi liian tunkeilevaksi keinoksi valvoa kansalaisten liikkumista, sillä yksityisyyden varjeleminen koetaan tärkeänä osana jokaisen oikeuksia. Kameroiden selviä hyötyjä on ehkä vaikea nähdä jollei ole henkilökohtaisesti joutunut tapahtumaketjuun, jonka selvittämisessä kamera on toiminut tärkeimpänä todisteena.

Julkisten paikkojen turvakamerasysteemit ovat käytössä maailmanlaajuisesti, ja joissain maissa näihin panostetaan erityisesti. Britanniassa ns. CCTV (closed-circuit television) on poliisin ja turva-alan ammattilaisten eniten käyttämä valvontasysteemi. Kameravalvontaan on tässä maassa sijoitettu erityisen paljon, ja kameroita voikin nähdä useita saman kadun varrella.Käytännössä on huomattu, että kyseisen järjestelmän käyttö hillitsee rikollisuutta ja ilkivaltaa, sekä lisää turvallisuuden tunnetta paikoilla joihin kamerat on asennettu. Kameravalvonta on myös erityisen tärkeä liiketilojen omistajille ja yrittäjille. Julkinen kameravalvonta on myös kätevä työkalu esimerkiksi ovimiehille. Kameran operaatiokeskukseen voidaan ottaa yhteyttä, ja pyytää esimerkiksi seuraamaan tiettyjä henkilöitä joiden epäilyttävä tai agressiivinen käytös pistää silmään. Näin voidaan myös ennaltaehkäistä suunniteltuja konflikteja. Turvakameroiden sijoittelu suunnitellaan yleensä siten, että sillä pystytään kattamaan loogisesti kokonaisia alueita, mieluiten ilman “kuolleita” kulmia. Kameravalvontakeskuksessa voidaan näin seurata tapahtumia kaduilla ilman liian pitkiä taukoja. Kamerat on yleisimmin sijoitettu kaupunkien keskustoihin ja lähiympäristöön. Kameroita näkee keskustan lisäksi myös teollisuusalueilla ja puistojen sisäänkäyntien luona. Kameroita on vähemmän asuntoalueilla, sillä näissä on harvemmin liiketoimintaa siinä määrin että kameroille olisi tarvetta. Poikkeuksia tosin on. Kameroita näkee esimerkiksi huonomaineisilla asuinalueilla, joilla vandalismi tai asuntomurrot ovat yleisiä. Tällaiset kamerat ovat yleensä ns. nauhoittavia kameroita, joten niiden kuvaa ei valvota kokopäiväisesti. Kamerat jäävätkin helposti huomiotta ja ne saatetaan rikkoa tahallisesti.

Kuvatallenteen käyttö todisteena

 

Kuvatallenteen käyttö todisteena

Kameroista on tullut arkipäiväinen väline poliisille selvittää rikoksia. Kamerat ovat myös erityisen kätevä työkalu kadonneiden henkilöiden etsimisessä. Televisiossa näkeekin aika usein turvakameran kuvaa, joilla vedotaan mahdollisiin todistajiin juuri tämänkaltaisissa tapauksissa. Kameroiden tullessa markkinoille kuvanlaatu ei ollut se paras mahdollinen ja suttuisista kuvanauhoista oli aika vaikeaa päätellä tapahtumien kulkua. Nykyään resoluutio on huomattavasti parempi, etenkin kun puhutaan julkisten paikkojen kameroista. Niistä voi jo helposti erottaa pieniäkin yksityiskohtia. Koska julkinen kameravalvonta tapahtuu manuaalisesti, tapahtumiin voidaan myös zoomata tarpeen vaatiessa, jolloin voidaan keskittyä haluttuun yksityiskohtaan. Kameravalvonnalla on myös iso osuus esimerkiksi vakuutuspetoksien selvittämisessä. Vakuutuspetoksiin erikoistuneilla etsivillä on mahdollisuus käyttää julkisten turvakameroiden kuvatallenteita etsiessään todisteita väitetyistä onnettomuuksista. Tämä on osoittautunut erittäin päteväksi tavaksi kumota valheelliset vakuutusvaateet. Taloudellisesti kameroiden merkitys vakuutuslaitoksille on mittava, sillä vakuutuspetosten määrä on nousussa. Kameroiden avulla selvitetään vuosittain myös erittäin vakavia rikoksia. Henkilöön kohdistuvien rikosten selvittämisessä kameravalvonnalla on monesti myös ratkaiseva osuus. Rikosten selvittämisessä juuri todistajanlausuntojen luotettavuus on haastavaa, sillä henkilötodistajien muistiin ja mielikuviin ei voi 100%:sti luottaa. Parhaassa tapauksessa todistajanlausunto ja kameran tallenne osuvat yksiin ja tukevat toisiaan. Toisaalta myös valheellinen todistajanlausunto voidaan varmentaa kuvanauhan avulla. Nykyään turvakamera-ajatus on levinnyt myös yksityiskäyttöön niin kodeissa, pihoilla ja autoissa. Varsinkin pienet turvakamerajärjestelmät autoissa eli ns. dash camit, ovat tulleet jäädäkseen. Ne on koettu erityisen tehokkaiksi laitteiksi esimerkiksi kolaritilanteissa. Kamera ei jätä arvailun varaa, joten onnettomuus tai kolaritilanne on helppo tulkita oikein. Kotiin sijoitettavien turvakameroiden käyttö on myös yleistynyt huimasti. Tämä ei aina ole suosittua naapurien mielestä, ja kameroiden sijoittaminen pitääkin tapahtua niin, että ne eivät häiritse kenenkään yksityisyyttä. Joskus yksityisten kameroiden avulla on jopa selvitetty vakavampia tapauksia, mikäli alueella ei ole julkista kameravalvontaa.