Työturvallisuuskortti: se on jokaisen vastuu

Suomessa on iso määrä kaikenlaisia kortteja, joiden saaminen edellyttää tiettyjä pätevyyksiä ja koulutuksia.

Pätevyyksiä löytyy hygieniasta turvallisuuteen, ja turvallisuuteen liittyviä kortteja tulee mieleen ainakin viisi. Suosituin ja käytetyin lienee työturvallisuuskortti, jonka lisäksi on olemassa lukuisia turvallisuuspätevyyksiä alasta riippuen.

Olemassaolon Tarkoitus Ja Käytännön Asiaa

Työturvallisuuskortti on kehitetty parantamaan ihmisten kykyä pysyä tuotannossa ilman tapaturmia. Nykyisin kyseistä pätevyyttä vaaditaan melkein joka työpaikassa, jos ala liittyy teollisuuteen tai tuotantoon edes pinnallisesti eli siellä on olemassa pienikin tapaturmariski. Työturvallisuuskorttikoulutuksia järjestäviä yhteisöjä on useampi, ja koulutuksia pidetään muun muassa yliopistoissa, korkeakouluissa sekä ammattioppilaitoksissa pääasiallisesti tekniikan ammatteihin liittyen. Opiskelijoille järjestetään koulutuksia ja hankitaan pätevyyksiä sitä varten, että he pääsisivät helpommin koulutusohjelman edellyttämiin työharjoitteluihinsa, tosin jos alan ammattilaisista on pulaa muutenkin, koulutuksen voi järjestää harjoittelupaikan tarjoaja. Jatkossa, kun opiskelija siirtyy tietyn työnantajan vakituisille palkkalistoille, työnantaja huolehtii työntekijän kaikista turvallisuuspätevyyksistä omalla kustannuksellaan – ainakin hyvän tavan ja turvallisuutta edistävän käytöksen mukaan.

Olemassaolon Tarkoitus Ja Käytännön Asiaa

Suomessa työturvallisuuskortti pitää kulkea työntekijällä aina mukana. Asia koskee myös ulkomaista työvoimaa, joka tulee tyypillisesti Virosta, Venäjältä ja joistakin Itä-Euroopan maista, joten koulutuksia järjestetään suomen ja ruotsin kielten lisäksi myös viroksi, venäjäksi ja englanniksi. Koulutus kestää yleensä yhden päivän ja siltä päivältä työntekijälle maksetaan tavallinen palkka. Työturvallisuuskortin peruskurssin hinta pyörii sadan euron tiimoilla järjestäjästä ja sopimuksista riippuen; eli esimerkiksi jatkuvasti saman kouluttajan palveluita käyttävä työnantajayritys voi sopia koulutuksen järjestäjän kanssa pienemmän hinnan viemällä kaikki työntekijänsä aina kyseisen turvallisuuskouluttajan tiloihin. Useimmiten kouluttaja tarjoaa kurssiin osallistujille myös lounaan. Vaikka työturvallisuuskortin perusasiat ovat aina samat ja turvallisuuskoulutuksissa kerrotaan samoja turvallisuuden sääntöjä, eri aloille saatetaan pitää erillisiä koulutuksia. Näin esimerkiksi tehdastyöntekijöille ja rakennustyömaan väelle pidetään rungoltaan samanlaisia koulutuksia lisäten niihin tiettyjä tapauksia, havaintoja ja turvallisuutta edistäviä esimerkkejä omalta alalta. Tehdastyöntekijöiden työturvallisuus on miltei yksinkertaisin asia selittää, kun taas rakennustyömaan monipuoliset turvallisuushaasteet ovat useammankin koulutuksen asia.

Kurssin Peruslinjauksia

Työturvallisuuskortti täytyy uusia viiden vuoden välein tai useammin, jos esimerkiksi työpaikalla sattunut tapaturma näyttää, että työporukalle pitäisi palauttaa mieleen turvallisuuden perusasiat. Välillä koulutusohjelmat poikkeavat toisistaan, kun kyseessä on kertausryhmä tai kokonaan uusi, ensimmäistä kertaa kouluttautuva ryhmä. Koulutuspäivän päätteeksi pidetään tentti, jonka kysymykset ovat yllättävän helppoja nähtynä koulutuksessa käytyihin asioihin. Tentistä ei tule arvosanaa vaan se on joko hyväksytty tai hylätty. Työturvallisuuskoulutuksissa ei haeta pisteitä tai arvosanoja, vaan pyritään oppimaan turvallisuuteen liittyviä asioita kehittävällä keskustelulla, kokemusten jakamisella ja kysymyksillä. Tavoitteena on saada kaikille ymmärrys ja selkeä käsitys siitä, mitä turvallinen työpaikka on; miten menetellään missäkin tilanteessa, kun sattuu jotain suunnittelematonta; miten saadaan aikaan turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla ja ennen kaikkea vedotaan turvallisuuskorttikurssin opiskelijoiden vastuuntuntoon: turvallisuudessa työpaikalla kaikki on kiinni juuri työntekijöiden vastuusta.

Kurssin Peruslinjauksia

Yhteisellä Vastuulla Homma Pelaa

Asia saattaa tuntua yksinkertaiselta ja itsestään selvältä, että turvallinen käyttäytyminen työpaikalla ja alan turvallisuussääntöjen noudattaminen takaavat turvalliset työolosuhteet, mutta näin se ei aina ole. Se on samanlaista kuin liikenteessäkin: voit olla huippukuljettaja, mutta se ei koskaan takaa sitä, että vältyt aina joka kolarilta, sillä liikenteessä on muitakin tyyppejä: vähemmän kokeneita ja turvallista käytöstä laiminlyöviä. Näin se on myös yhteisillä työpaikoilla, ja esimerkiksi kokenut rakennusmies ei tule koskaan kulkemaan rakenteilla olevan talon seinien vieressä, sillä telineiltä tai seinäaukosta voi pudota huolimattoman kollegan vasara eikä kypärä silloin enää pelasta. Työturvallisuuskorttikoulutus opettaa ajattelemaan asioita myös muiden samassa paikassa työskentelevien näkökulmasta – niin, että ei huolehdita pelkästään omasta turvallisuudesta vaan myös työkaverin turvallisesta työpäivästä ja terveenä kotiin saakka pääsemisestä.